Det är inte lätt att välja

Att välja vem som ska utföra hemtjänsten är inte någon enkel uppgift. Det är väl ungefär jämförbart med hur svårt det kan vara att välja elleverantör. Ska man välja ett kommunalt eller ett privat alternativ? Ska man välja ett stort företag, eller blir det kanske personligare med ett mindre företag?

I dagens Svenska Dagbladet (8 september 2010) publicerades en intressant artikel om hemtjänsten i Stockholms stad. Ingegerd Paulsson som får hjälp i hemmet flera gånger dagligen, riktar kritik mot hur valfrihetssystemet fungerar i dag i Stockholm. Det är lätt att förstå hennes vånda att välja hemtjänstutförare när det finns 103 privata utförare att välja medan, vid sidan om alla kommunala verksamheter.

Även Stockholm stads service för att jämföra olika hemtjänst-företag får kritik. Ingegerd Paulsson tar här upp flera exempel på bra frågor som man också skulle kunna använda som underlag för sitt val, t ex: Vem äger företaget, och hur stor vinst gjorde företaget förra året? Många som har hemtjänst tycker också att det är jobbigt med för många olika personer som dyker upp i hemmet, och här har Paulsson ett annat konkret förslag:

– De undrar om hemtjänsten kommer i tid, om personalen är artig. Men man träffar ju olika människor under en månad.

– Hur många olika personer har du på en månad', det frågar de aldrig.

Läs hela artikeln HÄR

Kontakt

Enklare Vardag
Skeppargatan 7
114 52 Stockholm

Telefon: 08-122 00 430
info@enklarevardag.se

Tyck till!

Har du ett förslag kring hur vi kan bli bättre? Berätta! Vi lyssnar. Noga. Svara på vår enkät här.