Vad innebär en enklare vardag?

Att vardagen ska bli mindre komplicerad verkar vara något som de flesta människor strävar efter. Strävan efter en enklare vardag är helt klart något som ligger i tiden. Men vad betyder det egentligen i praktiken?

På den här platsen kommer jag föra ett resonemang kring vad en enklare vardag innebär för något, och ge förslag på hur dessa principer kan användas praktiskt på vår arbetsplats.

De här idéerna ska inte ses som skrivna i sten, utan snarare betraktas som en utgångspunkt för ett levande samtal mellan oss som jobbar på Enklare Vardag, och tillsammans med våra äldre och funktionshindrade som tar del av våra tjänster.

Kontakt

Enklare Vardag
Skeppargatan 7
114 52 Stockholm

Telefon: 08-122 00 430
info@enklarevardag.se

Tyck till!

Har du ett förslag kring hur vi kan bli bättre? Berätta! Vi lyssnar. Noga. Svara på vår enkät här.